Dnia 03 czerwca 2015 roku w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dzieci z Panią Anną Czarnecką- emerytowaną nauczycielką SP 2, a obecnie słuchaczką Uniwersytetu III Wieku w Pile. Nasz gość poprowadził dla naszych podopiecznych zajęcia plastyczne pt: „Wakacyjne marzenia". Zadaniem uczniów było malowanie na szkle dziecięcych wyobrażeń o tematyce związanej z wakacjami. Na zakończenie spotkania dzieci bardzo serdecznie podziękowały Pani za przygotowanie ciekawych zajęć oraz za miłą i serdeczną atmosferę.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki 22 maja br. w naszej świetlicy odbyło się kolejne spotkanie z członkami Pilskiego Klubu Seniora. Podczas warsztatów plastyczno – technicznych, których celem było wykonanie laurki przestrzennej dla mamy, dzieci miały okazję rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Zajęcia przyniosły dużo radości i satysfakcji z wykonanej pracy, zarówno paniom instruktorkom jak i naszym wychowankom.

Dziękujemy pani instruktor Annie Budych i członkiniom sekcji plastycznej PLAMA: paniom Wandzie Piszczeckiej i Grażynie Wołyniec za poświęcony czas i zaangażowanie.

Dnia 13 maja br. rozstrzygnięty został Świetlicowy Konkurs Plastyczny. Zadaniem dzieci było samodzielne wykonanie pracy plastycznej na podstawie opowiadania Renaty Piątkowskiej pt. „Babcia”. Wyobraźnia dziecięca i umiejętności plastyczne pozwoliły uczestnikom konkursu stworzyć różnymi technikami wspaniałe prace. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział.

Wyniki konkursu:

W kwietniu został przeprowadzony Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka z krainy szczęśliwego dzieciństwa”. Organizatorami byli nauczyciele pracujący w świetlicy w Zespole Szkół numer 2.

Zadaniem uczestników było wykonanie kartki pocztowej dowolną techniką, będącą jednocześnie wspomnieniem szczęśliwych chwil z dzieciństwa. Oceniając nadesłane prace panie brały pod uwagę przede wszystkim: samodzielność wykonania, oryginalność, użyty materiał oraz walory artystyczne. Komisja w składzie nauczycieli ze świetlicy, po trudnych naradach wyłoniła 3 zwycięzców.

Z ogromną przyjemnością informuję, że II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły – Julia Kobza z klasy Ib. Julia otrzymała naturalnie dyplom i nagrody. Serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału uczniów w kolejnych konkursach.

Nauka czerpania radości ze wspólnych zabaw jest nadrzędnym celem prowadzonych przez nas zajęć. Integrujemy zespół świetlicowy rozwijając wyobraźnię i kreatywność naszych wychowanków. Dzieci wypowiadają się na określony temat, aktywnie uczestnicząc w zajęciach. Wykonują prace plastyczne rozwijając sprawność manualną i ruchową.

W trakcie dzisiejszych zajęć uczniowie zainspirowani piosenką z repertuaru "Fasolek" pt: "Fantazja", stworzyli świetlicową "pajęczynę marzeń". Następnie wykorzystując przygotowane materiały, z wielkim zaangażowaniem przystąpili do tworzenia własnych "drzewek marzeń". Realizacja projektu dostarczyła wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Stała się inspiracją do dalszych działań i pozwoliła uwierzyć w prawdziwość słów zaczerpniętych z refrenu piosenki, że... "fantazja jest od tego, aby bawić się na całego".

Efektem naszych zajęć były przepiękne prace plastyczne.

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy

Propagując tradycję folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz wymianę wiedzy i doświadczeń na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek,  panie nauczycielki ze świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi zorganizowały Międzyświetlicowy  Konkurs Plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna”.

Do konkursu zgłoszono bardzo dużo pisanek. Uczestnicy biorący udział w  konkursie prześcigali się w pomysłowości wykonywanych prac, które z  dużym zainteresowaniem oglądali uczniowie na zorganizowanej wystawie.

Celem konkursu było:

  • zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych,
  • propagowanie tradycji związanej z wykonywaniem ozdób na Święta Wielkanocne i popularyzacja różnorodnych form twórczości ludowej,
  • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób wielkanocnych,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, pomysłowości oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

W konkursie wzięli udział uczniowie w  wieku od 6 do 10 lat, którzy wykonali przestrzenną pisankę wykorzystując różnorodne surowce i materiały.