1 września 1945 r. Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Pile przy ulicy Bydgoskiej 21 rozpoczęła pierwsze po 137- letniej niewoli, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla polskich dzieci. Budynek szkolny został wzniesiony w latach 1890-1895 z przeznaczeniem na koszary wojskowe. W czasie walk toczonych o wyzwolenie miasta w okresie II wojny światowej, budynek uległ w części uszkodzeniu przez pożar. Polscy nauczyciele, którzy przybyli do Piły, musieli wykazać wiele inwencji celem otwarcia drugiej w mieście szkoły. Zadanie to przypadło p. Jadwidze Zielińskiej, p. Władysławowi Ruckiemu i p. Marianowi Smolarzowi. Do powstałej szkoły zgłosiło się wówczas 179 uczniów. W następnych pięciu latach liczba uczniów nadal wzrastała – w 1950 roku do szkoły uczęszczało już 900 uczniów, których nauczało 12 nauczycieli. Trudne warunki lokalowe, zbyt duża liczba oddziałów w stosunku do posiadanych sal lekcyjnych, zmusiła władze oświatowe i kierownictwo szkoły do szukania rozwiązań poprawy warunków nauki. Pomimo bieżących remontów i starannego utrzymania szkoły, stary budynek nie mógł dalej służyć młodzieży. Był już wyeksploatowany i dalsze prowadzenie w nim nauki mogło grozić katastrofą. Wzniesiono więc nowy obiekt szkolny - przy ulicy Roosevelta 12. Pierwszy dzwonek rozległ się w nowym budynku szkoły 1 września 1980 roku. 2 czerwca 1981 r. odbyła się w szkole niecodzienna uroczystość - wręczenie sztandaru, który ufundował Komitet Rodzicielski, zaś 1 września 1988 r. szkole nadano status szkoły sportowej. W wyniku reformy systemu oświaty, z dniem 1 września 2017 r. do szkoły przyłączono budynek Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki (wcześniej – Szkoły Podstawowej nr 8), gdzie starsi uczniowie korzystają z pracowni przedmiotowych.