PIOSENKA SZKOŁY
słowa: Katarzyna Kałduńska, Marzena Kałduńska
muzyka: Wojciech Kaczmarek

„Nasza piosenka”
W duchu nauki i sportu
niech rozkwita twoje życie,
a pojawią się sukcesy
na boisku i w zeszycie.
Ref.
Ucz, ucz, ucz się pilnie. Słuchaj mądrej rady
i podążaj w olimpijczyków polskich ślady.

Wiedzę swą pogłębiaj ciągle.
Nowe światy wciąż odkrywaj.
Bierz udział w życiu szkoły
i talenty swe rozwijaj.
Ref.
Ucz, ucz, ucz się pilnie…

Sław dobre imię szkoły
i ślubuj razem z nami:
„Będę dawał z siebie wszystko,

by się szczycić sukcesami.”
Ref.
Ucz, ucz, ucz się pilnie…