świetlica RooseveltaŚwietlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.45 do 16.45. Zlokalizowana jest na pierwszym piętrze i została wydzielona od innych pomieszczeń szkolnych poprzez oddzielne wejście. Posiada trzy sale przystosowane do zabaw i zajęć, szatnię, korytarz i samodzielną toaletę. Nauczyciele pracujący w świetlicy są odpowiednio wykwalifikowani i mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodszymi dziećmi. Sprawdzone i atrakcyjne formy pracy umożliwiają dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań.

Więcej co dzieje się w świetlicy:

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.    
Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, orgiami, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, matematyczne, gry i zabawy stolikowe.
     Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.