Dziś 06.06.2014r. w naszej świetlicy po raz kolejny odbył się koncert  z cyklu "W krainie dźwięku". Muzyczny świat przybliżali nam uczniowie Szkoły Muzycznej na swoich instrumentach, a koncert poprowadziła p. Antonina Barbara Nowaczyk,wybitny muzyk, n-l klasy fletu PSM I i II st. w Pile. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy pięknych utworów w wykonaniu:

 • Katarzyny Gazdy - skrzypce,
 • Jagody Jabłońskiej - flet,
 • Michała Grzybowskiego - fagot,
 • Moniki Sroczyńskiej - fortepian,
 • Martyny Białek - saksofon,
 • Natalii Niemiec - trąbka,
 • Bartosza Szpota - skrzypce
 • Amadeusza Kościelniaka na perkusji.

Występy zostały entuzjastycznie przyjęte przez naszych młodych słuchaczy i dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń, przez co "kraina dźwięku" stała się  nam znów bliższa.

Już do tradycji naszej świetlicy należą spotkania ze słuchaczkami Uniwersytetu III Wieku w Pile. We wtorek , 27 maja 2014 roku gościliśmy, po raz kolejny, Panią Teresę Żelaźniewicz – emerytowaną nauczycielkę historii, która tym razem przybliżyła nam rodowód święta Dnia Matki. Dzieci w trakcie prelekcji dowiedziały się wielu nowych informacji na temat długiej tradycji i sposobów obchodzenia „matczynego” święta w Polsce i na świecie. Dodatkową atrakcją tej uroczystości był popis Wiktorii Baziuk z klasy II b, która zaśpiewała piosenkę pt. „Kochana mamo”. Pani Teresa nie szczędziła słów uznania dla młodej artystki i razem z uczniami gorąco oklaskiwała ten występ. Na zakończenie nasi wychowankowie serdecznie podziękowali gościowi za przybycie do świetlicy i podzielenie się wiedzą nt. święta Dnia Matki

W dniach 7- 9 maja br. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs pt. „Wiem, co to zdrowie”. Przeznaczony był dla uczniów klas I – III uczęszczających do świetlicy. W konkursie wzięło udział 25 chętnych wychowanków. Uczniowie rozwiązywali zagadki, odpowiadali na pytania oraz układali puzzle o tematyce zdrowotnej.

Dnia 25 kwietnia 2014r. w świetlicy szkolnej odbyło się po raz kolejny spotkanie integracyjno - plastyczne z przedstawicielkami pilskiego Klubu Seniora. Naszymi gośćmi były panie: Grażyna Wołyniec i Wanda Piszczecka oraz instruktor Klubu pani Anna Budych, które poprowadziły dla naszych wychowanków zajęcia plastyczne pt. „ Projektanci mody". Celem warsztatów było rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności dzieci oraz integracja międzypokoleniowa. W efekcie powstały niezwykłe projekty strojów damskich i męskich. Spotkanie dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu wrażeń. Uczniowie poznali nowe sposoby wykorzystania materiału, a Seniorki miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Dnia 21 lutego 2014 roku w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia integracyjno – plastyczne z przedstawicielami pilskiego Klubu Seniora. Zaproszone panie: Łucja Strzelczyk, Wanda Piszczecka oraz Grażyna Wołyniec wraz z instruktorem Klubu p. Anną Budych poprowadziły dla naszych wychowanków warsztaty plastyczne pt. „Krajobraz zimowy”. Uczniowie do wykonania swoich prac wykorzystali różnorodne materiały, między innymi: groch, kaszę, ryż czy watę. W efekcie stworzone zostały piękne prace utrwalające zimę w pamięci dzieci.Zajęcia uatrakcyjniła p. Łucja wygłaszając dla uczestników monodram „Bałwanek”. Spotkanie to dostarczyło naszym uczniom wiedzy o różnych technikach plastycznych, a  seniorkom sprawiło wiele radości oraz satysfakcję z możliwości podzielenia się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Sprzyjało także  nawiązywaniu kontaktów międzypokoleniowych.

W dniach 20 – 21 stycznia 2014 roku w świetlicy szkolnej zorganizowany został Turniej Warcabowy dla naszych podopiecznych. Uczestniczyło w nim 20 chętnych uczniów z klas I – III. Głównym celem konkursu było wdrażanie wychowanków do logicznego myślenia, nauka poszanowania przyjętych norm i zasad gry oraz wdrażanie do tzw. „zdrowej rywalizacji”.

Rozgrywki odbyły się w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy startujący wykazali się dużymi umiejętnościami strategicznymi oraz znajomością zasad gry. Turniejowi towarzyszyły wielkie emocje.

Zwycięzcami Turnieju zostali:

 • - na poziomie klas pierwszych – JAKUB GÓRKA;
 • - na poziomie klas drugich – KONRAD PODEMSKI i BARTOSZ STARKOWSKI;
 • - na poziomie klas trzecich – ADRIAN KOWALEWSKI.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom.