Dnia 29 kwietnia 2016 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla uczniów klas III pt. „Znam mity”. Celem konkursu było sprawdzenie stopnia znajomości wybranych mitów Grzegorza Kasdepki oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Laureatami zostali:

  • I miejsce - Maja Pilarska z klasy IIIb
  • II miejsce – Wiktoria Tłuczek z klasy IIIa
  • III miejsce – Jadwiga Witkowska z klasy IIIa

Dnia 3 marca 2016 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klasy VIc z Panią mgr Teresą Żelaźniewicz – emerytowaną nauczycielką historii, a obecnie słuchaczką Uniwersytetu III Wieku w Pile na temat: „Roli kobiet w umacnianiu państwa polskiego na przykładzie księżnej Dobrawy i królowej Jadwigi”.

Nasz Gość w niezwykle ciekawy i barwny sposób przedstawił uczniom postać księżnej Dobrawy oraz jej wkład w  nawrócenie męża - Mieszka I na chrześcijaństwo, a także na przyjęcia chrztu i chrystianizację Polski. Dzieci dowiedziały się również o roli jaką królowa Jadwiga odegrała w przyjęciu chrztu przez Władysława Jagiełłę oraz przez Litwę. Poznały nie tylko jej działalność polityczną, ale także społeczną i kulturalną. Oceniono także wkład wniesiony przez te dwie wspaniałe kobiety w rozwój naszego państwa. Tym opowieściom towarzyszyła prezentacja multimedialna związana z tematem prelekcji.

Marzeniem każdego bibliotekarza jest to, by uczniowie czytali więcej książek, by ich umiejętność czytania była coraz lepsza, by wyrobili sobie nawyk czytania dla przyjemności. Jak to osiągnąć? Stosując metodę book - talkingu.

Czym jest book - talking?

Book - talking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i  przeczytać ją samodzielnie. Book - talking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.

Główną zasadą prezentacji książek metodą book - talkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko „kuszących" fragmentów. Prezentacje powinny być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego znajduje się między okładkami książki. Osoba prezentująca książki jest jednocześnie gawędziarzem i handlowcem.

Cele book – talkingu:

  1. Upowszechnianie czytania dla przyjemności
  2. Zachęcanie do sięgania po różnego rodzaju literaturę - klasykę, popularno-naukową, pamiętniki, czasopisma itd.
  3. Rozwijanie świadomości literackiej czytelników
  4. Podniesienie poziomu czytelnictwa
  5. Podsuwanie najbardziej wartościowych pozycji odpowiednich do wieku słuchaczy

Dnia 22 lutego 2016 roku gościliśmy w  bibliotece szkolnej emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły panią Barbarę Mikołajczak, która uczniów klasy IIIc i IIId zabrała w „Podróż w świat starych ksiąg i bajek”. Celem spotkania było zachęcenie dzieci do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych oraz do poznania przez nich pisarzy starszego pokolenia.

Nasz Gość zapoznał uczniów z fragmentami powieści Kornela Makuszyńskiego „Złamany miecz”. Dzieci z  zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu, odpowiadały na pytania, a nawet próbowały dopisać własną historię pewnego listu.

Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, dały dzieciom wiele radości. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie z „dobrą” książką.

W dniach 14 – 15 stycznia 2016 roku odbyło się w bibliotece szkolnej pasowanie na czytelnika uczniów klas I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych wychowanków do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego doskonalenia umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak dzieci złożyły przyrzeczenie, obejrzały przedstawienie przygotowane przez członków Klubu Książkolubów. Dowiedziały się z niego, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą dbać i szanować książki, korzystać z nich mądrze i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i czytelni oraz sposobem wypożyczania książek. Otrzymali karty czytelnika i wypożyczyli po raz pierwszy książki do domu.

Dnia 21 i 23 października po raz kolejny gościliśmy w bibliotece szkolnej p. M. Michałek- bibliotekarza z PBP w Pile. Tym razem nasz Gość zaprezentował uczniom klasy Id i Ie książkę „Syrop maga Abrakadabry”. Dzieci zetknęły się z kulturą krajów Bliskiego Wschodu : bajką, muzyką, tańcem i zobaczyły, że w książkach znaleźć można wiele ciekawych wiadomości.

Zajęcia te mają zachęcić młodsze dzieci do czytania książek.