Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku.
  Bardzo chętnie współpracujemy z rodzicami.
  Pracujemy w dwóch, położonych niedaleko od siebie budynkach (przy ul. Roosevelta i Bydgoskiej), co pozwala nam na pracę w systemie jednozmianowym.
  Mamy świetną, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną – wielu spośród naszych nauczycieli jest egzaminatorami egzaminów zewnętrznych, instruktorami i trenerami.
  Na terenie szkoły zapewniamy pomoc wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów oraz pomoc medyczną (pielęgniarka szkolna).
  Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.
  Szkoła dysponuje kilkoma salami gimnastycznymi, salami do gimnastyki, placem zabaw dla młodszych uczniów oraz boiskami, co pozwala naszym uczniom osiągać sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
  Realizujemy projekty i innowacje, w szkole działają klasy patronackie oraz klasy o profilu sportowym.
  Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej oraz smaczne posiłki w szkolnej stołówce.
  Każdy uczeń ma własną szafkę.
  Proponujemy naszym uczniom wiele form spędzania wolnego czasu i możliwość rozwijania pasji poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
  Organizujemy atrakcyjne wycieczki, odwiedzamy muzea, galeria i teatry, aby nasi uczniowie lepiej poznali miasto i jego okolicę, Polskę i Europę.
  Uczymy języków obcych, aby nasi uczniowie czuli się obywatelami Europy i świata.