Od września 2014 r. kilka klas włączyło się do realizacji zadań w ramach „Lepszej Szkoły". Uczniowie klas: Ia, Ie, IIIh - na języku polskim - pod opieką p. Ewy Semanickiej, z matematyki klasy: Ia, Id, If, IIb, IIIa – pod opieką p. Sylwii Ciesielskiej oraz Ib, Ig, IIIb – pod opieką p. Alicji Marcinek uczestniczą w ogólnopolskim programie przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Pierwsze testy już za nami, wkrótce próba numer dwa!