Zacytowany w tytule jeden ze zwycięskich sloganów, chyba najtrafniej wyraża intencje
pp. Ewy Semanickiej i Marzeny Koźmińskiej - organizatorek obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został proklamowany podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent z istniejących obecnie na świecie 6000 języków. Ponad 200 znalazło się na liście języków całkowicie wymarłych w ciągu życia zaledwie trzech ostatnich pokoleń. Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień 21 lutego.
Z uwagi na twające ferie obchody zostały przeniesine na dzień 3 marca 2015 r. Przygotowania miały miejsce jednak znacznie wcześniej. Ogłoszony został konkurs literacki na slogan lub wiersz o języku polskim (ojczystym). W przeddzień obchodów na drzwiach sal lekcyjnych umieszczone zostały krótkie wiadomości i ciekawostki związane z językiem polskim, przygotowana została gazetka informacyjna a dwaj chłopcy przygotowywali się do minikoncertu rapu do własnych tekstów.
Podczas długiej przerwy odbył się heppening językowy, na którym ogłoszono wyniki konkursu literackiego, przeprowadzono quiz językowy z nagrodami oraz wystąpili: Konrad Sarnowski i Rafał Tetzlaff. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem – przerwa była zbyt krótka.
W przyszłym roku szkolnym ponownie włączymy się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, bo „Kto język polski zna, zawsze sobie radę da!"

Oprac. E. Semanicka