Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas IV - VIII w budynku przy ul. Bydgoskiej 23

godzina

wejście/wyjście

A

wejście główne od ul. Bydgoskiej

wejście/wyjście B

przez boisko, wejście główne

wejście/wyjście

C

od strony boiska – przy szachownicy

wejście/wyjście

E

przez boisko, pomiędzy stołówką a gabinetem
p. pielęgniarki

900

7a, 7b, 8e

6a, 8c, 8d, 8f

6b, 7d, 7f, 8b

6c, 7c, 7e, 8a,

1000

4a, 5b, 5c

4f, 5a, 5d

4b, 4c, 5e

4d, 4e

Tylko uczniowie klas czwartych i uczniowie klas, którzy przenieśli się do SP2 z innych szkół mogą przyjść w towarzystwie jednego rodzica.

Przypominamy, że w przestrzeniach wspólnych obowiązują maseczki.

klasy IV - V godzina 1000

klasa

sala

wychowawca

4a

014

p. Anna Stróżyńska

4b

204

p. Izabela Bartkowska

4c

06

p. Marta Sprenger

4d

214

p. Ewa Semanicka

4e

112

p. Jolanta Kamińska

4f

210

p. Arkadiusz Szumiło

5a

215

p. Justyna Błaszczyk

5b

114

p. Kama Frąckowska-Pilarska

5c

07

p. Agata Stawska

5d

102

p. Katarzyna Chwiłowicz

5e

03

p. Dariusz Półgęsek

klasy VI -VIII godzina 900

6a

207

p. Alicja Marcinek

6b

205

p. Agnieszka Płóciennik

6c

209

p. Marta Trzebiatowska

7a

107

p. Sławomira Smolarska

7b

202

p. Anna Połczyńska

7c

213

p. Marzena Koźmińska

7d

103

p. Katarzyna Sosnowska

7e

212

p. Monika Szczygieł

7f

203

p. Joanna Ficerman

8a

211

p. Aneta Marzec

8b

106

p. Jarosław Chwałek

8c

208

p. Sylwia Ciesielska

8d

115

p. Lidia Jaster

8e

113

p. Agnieszka Wargin

8f

206

p. Regina Wojnicka