9 kwietnia 2021 r. w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy odbył się konkurs krasomówczy. Warto podkreślić, że uczestnicy prezentowali swoje wystąpienia online za pośrednictwem platformy Teams.

 

 

Do zmagań konkursowych przystąpiła młodzież niemalże ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Uczniowie mogli wygłosić mowę na jeden z trzech tematów:

  1. Bezcenne dobro języka ojczystego.

  2. W jaki sposób język polskich piosenek młodzieżowych wyraża horyzonty i wartości młodych ludzi?

  3. Chodzi mi o to, aby język giętki

    Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

                                 (J. Słowacki)

Wystąpienie mogło trwać max. 5 minut, kryteria oceny obejmowały, m.in. sugestywność i ekspresję wypowiedzi, zastosowanie środków retorycznych, bogactwo i barwność języka, a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu ze słuchaczami. Okazało się, że każdy z proponowanych tematów miał swoich zwolenników. Zgodnie z regulaminem jury przyznało tytuł Mówcy Roku i dwa równorzędne wyróżnienia.

Mówcą Roku został Franciszek Muzioł ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Wyróżnienia zdobyli: Jadwiga Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich

oraz Mikołaj Pyszniak ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i miły upominek a dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody przez radę rodziców z SP2 oraz sponsorów, którzy od lat wspierają szkołę.

Pozostaje zaprosić do zmagań w kolejnym roku szkolnym!

Organizatorki konkursu: Ewa Semanicka i Marzena Koźmińska