Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach prowadzonej od sześciu lat akcji „Szkoła z klasą”, realizuje II edycję programu „Szkoła Myślenia”. Program ten skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zachęca nauczycieli do stosowania metod rozwijających myślenie, w tym uczniowskich projektów edukacyjnych, zarówno z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, jak i humanistyczno - społecznych. Swoje osiągnięcia nauczyciele i uczniowie przedstawiają na szkolnych festiwalach nauki. Program „Szkoła Myślenia” zaprasza wszystkich nauczycieli, którzy chcą kształtować u uczniów umiejętności twórczego, krytycznego myślenia oraz samodzielnego stawiania pytań. Jest to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na ciekawe projekty, dyskusji na temat programów i przebiegu szkolnych festiwali nauki.
Każdy nauczyciel, którym przystąpił do programu ma za zadanie zrealizowanie dwóch projektów uczniowskich, po jednym na każdy semestr. Opis pierwszego projektu, realizowanego w I semestrze należy opublikować do 28 lutego, drugiego natomiast do 25 czerwca 2010 r. Program zakończony jest szkolnym festiwalem nauki, na którym uczniowie prezentują swoje projekty.
W   roku  szkolnym  2009/2010 do  wyżej  wymienionego  programu przystąpiły cztery osoby  z  naszej  szkoły:

  • p. Emilia Iwańska,
  • p. Agnieszka Płóciennik,
  • p. Aneta Marzec,
  • p. Magdalena Słomion.