W 2010 r. „dwójka ” przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła ucząca się. Nauczyciele przejdą szereg szkoleń, dzięki którym mają  efektywnie pracować z uczniami i osiągać jeszcze lepsze niż dotychczas wyniki nauczania.  10 maja 2010 r. pedagodzy odbyli warsztaty na temat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”.  Ocenianie kształtujące to program dla nauczycieli, poszukujących metod nauczania i oceniania, które pomagają uczniom się uczyć. Celem przeprowadzonych 6 – godzinnych warsztatów było:

- zapoznanie nauczycieli z ideą oceniania kształtującego;
- przedstawienie elementów oceniania kształtującego;
- wykonanie ćwiczeń ilustrujących stosowanie oceniania kształtującego;
- zachęcenie do wprowadzania oceniania kształtującego do praktyki.

Szkolenie prowadził przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej.