Od 19.04.2021 roku do 23.04.2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kultury Zdrowotnej. Wszyscy uczniowie klas I-III aktywnie włączyli się w realizację działań prozdrowotnych. Spośród najważniejszych przedsięwzięć, które podejmowano online można wyróżnić:

omówienie racjonalnego i prawidłowego odżywiania, otyłości u dzieci na podstawie Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat).

przeprowadzenie pogadanek nt. roli warzyw i owoców w codziennym jadłospisie. Układanie rymowanek o wybranym owocu lub warzywie.

wykonanie kolorowych kompozycji z warzyw i owoców, drugich śniadań promujących zdrowego odżywianie. Układanie ilustrowanych jadłospisów na cały dzień wg najnowszej piramidy żywieniowej.

stworzenie książek kucharskich przez uczniów pt. „Mądre dzieci nie jedzą śmieci”. ● wykonanie przez uczniów plakatów promujących właściwe nawyki żywieniowe.

zorganizowanie akcji informacyjnej na temat racjonalnego odżywiania - „Zdrowe nawyki z nami wyrabiaj i pięć posiłków ze smakiem zjadaj”.

Uświadomiono dzieciom, jaką rolę w ich rozwoju pełni codzienna aktywność fizyczna poprzez:

przygotowanie plakatów oraz haseł promujących uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego n oraz ulotek informacyjnych na temat roli aktywności fizycznej w codziennym życiu.

wykonanie przez dzieci sportowych planszówek i wykorzystanie ich podczas porannych ćwiczeń i zajęć wychowania fizycznego.

przeprowadzenie zajęć dotyczących higieny jamy ustnej, przyborów do higieny osobistej, higieny ciała i otoczenia.

Dzięki wszystkim podjętym działaniom uczniowie pogłębili wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia i myślę, że zaowocuje to w przyszłości prawidłowymi wyborami.

 

klasa

imię

i nazwisko nauczyciela

godzina

uwagi

I a

Bożena Stańczyk

17.00

 

I b

Beata Szwarc-Gazda

17.00

 

I c

Karolina Kochmańska

16.30

 

I d

Elżbieta Tracka

16.30

 

I e

Marta Jedynak

16.30

 

II a

Ewa Więckowska

16.30

 

II b

Joanna Megger

17.00

 

II c

Justyna Klocek

17.00

19.05.2021

II d

Paulina Kopernatzka

16.30

 

II e

Magdalena Bandurska

16.30

 

III a

Magdalena Krukowska

17.00

 

III b

Dorota Sieniawska

17.00

 

III c

Natalia Gola

16.30

 

III d

Anna Sieniawska

17.00

 

III e

Karolina Podrucka

17.00

 

III f

Katarzyna Murach

17.00

 

j. n

Agnieszka Płóciennik

17.00

 

I-III

j. a

Magdalena

Słomion

17.00

 

I-III

religia

Magdalena

Jaroszewska

17.00

 

II e

j. a

Agata Stawska

 

17.00

 

III e

j. a

Joanna Ficerman

17.00

 

I-III

religia

Anna Wojtarowicz

(s. Bogna)

17.00

 

III d

Beata Lewicka -Kryut

16.30

 

III f

Beata Lewicka -Kryut

17.00

 

I-II

j. a

Anna Połczyńska

16.30

 

Od poniedziałku, 17.05.2021 r. do piątku 28.05.2021 r. zajęcia szkolne odbywać się będą w systemie hybrydowym. W praktyce oznacza to, że część dzieci ma zajęcia stacjonarne, część zdalne.

Uczniowie będą realizować obowiązek szkolny według następującego harmonogramu:

1. W dniach 17-21.05.2021 r. zajęcia stacjonarne zgodne ze swoim planem mają klasy: IV, V, VI b, c, d, f. Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie.

2. W dniach 24.05.2021 r. i 28.05.2021 r. zajęcia stacjonarne zgodne ze swoim planem mają klasy: VIII, VII, VI a, e. Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie.

W dniach 25-27.05.2021 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych dla klas IV-VII.

Przypominam, że podczas pobytu w szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa w okresie zagrożenia pandemicznego wdrożone jesienią tego roku szkolnego.

Szczegóły na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA W CZASIE PANDEMII.

Informacje dotyczące odpłatności za obiady w zakładce ORGANIZACJA.

 

Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły

Od 4 maja 2021 roku wznawiamy naukę stacjonarną w klasach I – III.

Świetlica pracuje w godzinach 6.45 – 16.45.

Informacja o odpłatności za obiady:

http://www.sp2pila.pl/organizacja/co-w-szkole-mamy/stolowka-szkolna

 

Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły