W 2010 r. „dwójka ” przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła ucząca się. Nauczyciele przejdą szereg szkoleń, dzięki którym mają  efektywnie pracować z uczniami i osiągać jeszcze lepsze niż dotychczas wyniki nauczania.  10 maja 2010 r. pedagodzy odbyli warsztaty na temat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”.  Ocenianie kształtujące to program dla nauczycieli, poszukujących metod nauczania i oceniania, które pomagają uczniom się uczyć. Celem przeprowadzonych 6 – godzinnych warsztatów było:

- zapoznanie nauczycieli z ideą oceniania kształtującego;
- przedstawienie elementów oceniania kształtującego;
- wykonanie ćwiczeń ilustrujących stosowanie oceniania kształtującego;
- zachęcenie do wprowadzania oceniania kształtującego do praktyki.

Szkolenie prowadził przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej.

P5103715.jpg P5103716.jpg P5103717.jpg

P5103718.jpg P5103719.jpg P5103720.jpg

P5103721.jpg P5103722.jpg P5103723.jpg

P5103724.jpg P5103725.jpg P5103726.jpg

P5103728.jpg P5103729.jpg P5103730.jpg

P5103731.jpg P5103732.jpg P5103735.jpg